Věděli jste, že...

...použití přírodních plastů k výrobě ECOmfortu představuje úsporu cca 21.400 l benzínu a snížení produkce skleníkových plynů stejně jako při ujetí 286 400 km. Což je srovnatelné s výsadbou 1 000 nových stromů.

(Průměrná produkce 1 milion rollerů ročně, IngeoTM kalkulátor.)

  • ...Henkel má patentovanou lepicí hmotu, která je vyrobena z 90% obnovitelných složek, což představuje úsporu 1 t oleje každý den. (Roční produkce s novou recepturou vs. předchozí produkce Pritt s PVP recepturou)
  • ...tyčinka Pritt se vyrábí v Německu.
  • ...vyměnitelný Refill Roller s recyklovaných materiálů se vyrábí v EU.
  • ...vyměnitelný Refill Roller s recyklovaných materiálů má o více než 65% méně plastů než vyměnitelné konkurenční korekční rollery

For further information you can download our Smart By Nature Sales Folder here: