Udržitelný rozvoj ve společnosti Henkel

Náš závazek udržet si vedoucí postavení v oblasti udržitelného rozvoje představuje jednu z nejdůležitějších hodnot naší společnosti. Udržení rovnováhy mezi hospodářským úspěchem, ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností je již po desetiletí základním principem naší firemní kultury. Naše snaha o udržitelný rozvoj je dlouhodobá a pokrývá všechny naše aktivity. Do procesu udržitelného rozvoje jsme investovali mnoho let soustředěné práce a vybudovali jsme si tím pověst leadera v této oblasti. Naším cílem je zachovat si vůdčí postavení v oblasti udržitelného rozvoje. Proto jsme společně s našimi obchodními jednotkami a externími experty vytvořili dlouhodobou Strategii udržitelného vývoje 2030. Tuto strategii stavíme na pevných základech dosavadních úspěchů. Naším záměrem je rovněž postavit se hlavním výzvám, které nás čekají v budoucnu: oddělit růst společnosti od spotřeby zdrojů. Jádrem této strategie je jednoduchý, leč nesnadný cíl: dosáhnout více s méně prostředky a ztrojnásobit naši výkonnost do roku 2030. K tomu je zapotřebí, abychom všichni přinášeli nová řešení a inovativní přístup k obchodování.

Naše strategie udržitelného vývoje 2030: Vyšší hodnota s méně zdroji

V současné době žije na naší planetě sedm miliard lidí. Do roku 2050 by mělo toto číslo narůst na přibližně devět miliard. Při současném způsobu využívání zdrojů bychom v roce 2050 potřebovali 5 planet, abychom uspokojili spotřebu lidstva. Naše myšlení by se proto mělo zaměřit na to, jak zajistit, aby mohly budoucí generace spokojeně žít s omezenými zdroji naší planety.


Naše strategie udržitelného vývoje 2030 ve zkratce

Pro nás udržitelný rozvoj představuje spokojený život lidí v mezích určených přírodními zdroji naší planety. (jak je definováno ve Vizi 2050 - dokumentu Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj při OSN ). Nicméně důsledky zásahu člověka už přesahují kapacitu zdrojů této planety. Světová populace nadále rychle narůstá a zvyšující se blahobyt mění míru a způsoby spotřeby. V důsledku toho se bude v příštích desetiletích dramaticky zvyšovat tlak na přírodní zdroje. Tento vývoj přináší nejen výzvu do budoucnosti, ale i velký potenciál: inovace a lepší výsledky se sníženým využitím zdrojů bude hlavním klíčem k udržitelnému rozvoji bez nutnosti obětovat kvalitu života.

Společnosti musí najít způsob, jak dosáhnout růstu a zvyšovat kvalitu života bez toho, aby bylo spotřebováváno více zdrojů a produkováno více emisí. Potřebujeme takové produkty, které umožní lidem žít spokojený život, ale spotřebovávat stále méně materiálů. Tato myšlenka je jádrem Strategie udržitelného vývoje 2030 společnosti Henkel: s méně dosáhnout více. Jejím cílem je vytvořit vyšší hodnotu pro naše zákazníky, spotřebitele, komunity a rovněž pro naši společnost, za současného snižování dopadů na životní prostředí. Inovativní a moudré myšlení bude podmínkou úspěšné realizace této strategie.

Externí hodnocení

Výzkumné ústavy a analytici udržitelného vývoje pravidelně hodnotí, jak společnosti udržují v rovnováze ekonomické, ekologické a společenské faktory. Společnost Henkel vítá tyto externí hodnocení realizace udržitelného rozvoje, které zabezpečují vetší transparentnost trhu. Mezioborový udržitelný rozvoj a etické indexy rovněž hrají čím dál tím vetší roli na mezinárodních kapitálových trzích. Vedoucí postavení společnosti Henkel v oblasti udržitelného vývoje a její společenská odpovědnost byly potvrzeny mnoha mezinárodními ratingovými organizacemi a analytiky udržitelného vývoje.


Pro víc informací klikněte zde: