Přirozeně Pritt: Vyroben z obnovitelných zdrojů

Lepicí tyčinka Pritt Stick je názornou ukázkou toho, jak společnost Henkel již v počátečním stádiu nahradila suroviny na bázi minerálního oleje vhodnými obnovitelnými materiály. V roce 1991 společnost Henkel začala vyvíjet alternativy mnoha surovin. Vize objevení náhradního materiálu, který by snížil závislost na polyvinylpyrrolidonu (PVP) na bázi minerálního oleje, byla zajímavá rovněž z ekonomického hlediska, protože větší poptávku po PVP mohlo uspokojit pouze několik dodavatelů.

Kvalita lepicí tyčinky vyrobené z alternativní suroviny musela být přinejmenším stejně kvalitní jako existující produkt. Škrobový éter byl označen jako možná alternativní surovina, protože škrob má dobré lepicí vlastnosti, pokud je správně chemicky upraven. Po etapě vývoje a dvouleté zkušební době byly zkoušky spotřebiteli úspěšně ukončeny a byla vyrobena první generace lepicí tyčinky Pritt Stick na bázi škrobu. V roce 2000 byl konečně PVP úplně nahrazen. Společnost Henkel je jediným dodavatelem lepicích tyčinek na bázi škrobu na světě.

V roce 2009 lepicí tyčinka Pritt Stick neobsahující ředidla slavila své 40-té výročí. Environmentální a hospodářský úspěch: prodána víc než miliarda kusů. Společnost Henkel klade samozřejmě velký důraz na ekologickou kompatibilitu a bezpečnost její produktů. Lepicí tyčinka Pritt Stick neobsahuje ředidla ani PVC.

Bezpečné produkty a dobrá rada k tomu

Kompatibilita produktů a technologie společnosti Henkel s ochranou zdraví a životního prostředí je důkladně posuzována. Posuzují se vlastnosti jednotlivých látek, jejich koncentrace v produktu a podmínky jejich použití.

Vybrané produkty Pritt a jejich udržitelný rozvoj

Lepidla – Lepicí tyčinka Pritt

 • Lepicí hmota obsahuje 90% obnovitelných složek (včetně vody): neobsahuje PVP nebo PVA (komponenty na bázi oleje)

 • Bez rozpouštědel

 • Speciální vzduchotěsné víčko udržuje lepidlo čerstvé po delší dobu: zvýšení životnosti produktu, snížení odpadu

 • Až 3krát silnější než konkurenční tyčinka! *

 • S jednou tyčinkou slepíte až 2,4krát více než s konkurenční tyčinkou **

 • Vypratelná při 30°C.

 • Vyráběn v zařízeních produkujících snížené množství emisí ***

* Okamžitá lepivost v porovnání s konkurenčními tyčinkami, jejichž tržní podíl je v rámci EU > 5%.
** Ve srovnání s největším konkurentem v roce 2011.
*** Dle zprávy o rozvoji společnosti Henkel z roku 2010, www.sd.henkel.com

Korektory - Pritt ECOmfort Roller

 • První korekční roller na světě, jehož kazeta je vyrobena z 89% přírodních plastů

 • Bez rozpouštědel a kyselin

 • Získal 3. místo v kategorii „Bio materiál roku 2010“ na veletrhu v Hannoveru

 • Pohodlná manipulace: boční aplikace a ergonomický tvar

Korektory - Pritt Compact Roller

 • Bez rozpouštědel nebo jiných toxických látek, které jsou běžně přítomny ve většině korektorů
 • Ergonomický tvar pro pohodlnější aplikaci

 • K dispozici také se šíří pásky 8,4mm pro korekci ručně psaného textu

 • Vyráběn v zařízeních produkujících snížené množství emisí *

* Dle zprávy o rozvoji společnosti Henkel z roku 2010, www.sd.henkel.com